Hlavní obrázek

Soud bez soudce

Uvádějící: Renata "Tari" Doubravová

Role: mužské:0 ženské:0 obojetné:7

Cena: 120Kč Délka hry: 210 minut

WEB:

IDG Graf nenalezen (Imerze, Drama, Gaming)
Požadavky na hráče:
Anotace:

Jste po smrti. Možná jste čekali konec, černotu, po níž už není nic. Možná jste třeba i očekávali nějakou jinou formu existence. Přesto pro vás bylo překvapením, že není úplně pravda, když se říká: „Do hrobu si nic nevezmeš.“ Vždy si totiž s sebou nesete odpovědnost za své činy. Světlo na konci tunelu se přibližuje…

Soud bez soudce je čistě argumentační, dramatický a vážně laděný komorní LARP. Hráči se částečně sami podílejí na tvorbě postav a mají relativně volné pole působnosti pro dotváření detailů. Zosobňují zesnulé, kteří odešli z tohoto světa se zatíženým svědomím. Zatímco se v omezeném čase snaží ostatní přesvědčit o tom, že jich vina není tak těžká, musí rozhodnout, který z nich se dopustil největšího provinění.